Szczęść Boże!

    Uprzejmie przypominam, że zgodnie z naszymi zeszłotygodniowymi ustaleniami,
    jutrzejsza sobota jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

    Aktualizacja!

    W związku z nieobecnością ks. Piotra przesyłam nowy plan dla Państwa.

    K. Birula