Kto może zostać słuchaczem studium?

Do studium przyjmowane są osoby zarówno te, które mają jakieś doświadczenie w edukacji muzycznej (w szkole muzycznej, ognisku, lekcjach prywatnych), 
jak i te, które dopiero tę przygodę rozpoczynają.
 
Dolną granicą jest ukończenie 10 lat, górnej granicy nie ma – istotą jest pozytywna opinia podczas spotkania rekrutacyjnego. 
W praktyce w studium uczą się osoby zarówno 12-, 20-, 40-, jak i czasem 60-letnie.
 
Nauka w w studium przebiega dwutorowo: jako zajęcia zbiorowe – teoretyczne oraz zajęcia z organów – indywidualne.
 
Zajęcia zbiorowe obejmują materiał zarówno typowy dla szkół muzycznych (choć w mniejszym zakresie) np.: zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, jak i zajęcia związane z podstawami teoretycznymi i praktycznymi gry w kościele, np.: liturgika, prawodawstwo muzyki kościelnej, chorał gregoriański czy akompaniament liturgiczny. 
 
Zajęcia odbywają się w soboty, trzy razy w miesiącu w godz. 9-14.
 
Zajęcia z gry na organach to praktyczne zajęcia indywidualne z nauczycielem, dostosowane do indywidualnych predyspozycji.
Zajęcia odbywają się  trzy razy w miesiącu w dniu ustalonym z pedagogiem.
 
Koszty studium
 
Studium może istnieć dzięki współfinansowaniu przez słuchaczy. Jego wysokość jest ustalana na początku roku.
W ostatnim roku było to około 11 zł  za godzinę zajęć.
 
Wpłaty mają formę darowizny na rzecz instytucji kościelnej.