Szczęść Boże!

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z naszymi zeszłotygodniowymi ustaleniami,
jutrzejsza sobota jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.