Aktualizacja!

W związku z nieobecnością ks. Piotra przesyłam nowy plan dla Państwa.

K. Birula