Zgodnie z Państwa oczekiwaniami, jutro, tj. 12.06.2020, odbędą się konsultacje w Świdnicy dla chętnych.

Pozostałe osoby mogą łączyć się standardowo przez GoogleMeet.

(podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

 

Informacje: 

Plan sal standardowy, ewentualnie może ulec zmianie ze względu na ilość uczniów.

Przy wejściu zostanie umieszczony pojemnik z płynem odkażającym, proszę z niego korzystać.

Proszę pamiętać o zasadzie: albo 2 metry odstępu, albo maseczka.

Klawiatury odkażamy płynem odkażającym.

Przypominam, że obowiązuje Państwa również materiał zadawany na platformie Google Classroom.

 

Jednocześnie informuję, że w analogicznie do § 11bc ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.