Zgodnie z Państwa oczekiwaniami, jutro, tj. 12.06.2020, odbędą się konsultacje w Świdnicy dla chętnych.

  Pozostałe osoby mogą łączyć się standardowo przez GoogleMeet.

  (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

   

  Informacje: 

  Plan sal standardowy, ewentualnie może ulec zmianie ze względu na ilość uczniów.

  Przy wejściu zostanie umieszczony pojemnik z płynem odkażającym, proszę z niego korzystać.

  Proszę pamiętać o zasadzie: albo 2 metry odstępu, albo maseczka.

  Klawiatury odkażamy płynem odkażającym.

  Przypominam, że obowiązuje Państwa również materiał zadawany na platformie Google Classroom.

   

  Jednocześnie informuję, że w analogicznie do § 11bc ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

   

   Rekrutacja 2022/23

  Kilgen Pipe Organ – St. Nicholas of Tolentine Church

  Studium Organistowskie Diecezji Świdnickiej ogłasza nabór na rok 2022/23

  Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 10 września 2022 o godzinie 10.00 w salach studium (budynek Parafii Katedralnej, pl. Św. Jana Pawła II 1)

  Kandydaci do studium przynoszą:

  • kwestionariusz (do pobrania tutaj),
  • 3 zdjęcia,
  • opinię od ks. proboszcza z parafii.

  Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dot. kształcenia.

  Dodatkowych informacji udziela dyrektor Studium pod nr. telefonu 533 445 336

  Zgodnie z zapowiedziami, jutro odbędą się konsultacje w Świdnicy dla chętnych.

  Pozostałe osoby mogą łączyć się standardowo przez GoogleMeet.

   

  Informacje: 

  Plan sal zostanie podany jutro po stwierdzeniu, ile osób przyjedzie (czas do dzisiaj do 23.59).

  Przy wejściu zostanie umieszczony pojemnik z płynem odkażającym.

  Proszę pamiętać o zasadzie: albo 2 metry odstępu, albo maseczka.

  Klawiatury odkażamy płynem odkażającym.

   

   

   

   Rekrutacja 2022/23

   

  Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci i Słuchacze SODŚ

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 września odbędą się wyłącznie egzaminy wstępne do studium organistowskiego.

  Zajęcia dla wszystkich lat odbędą się w kolejne soboty września zgodnie z następnym ogłoszeniem.

   

   

   

   

  Studium Organistowskie Diecezji Świdnickiej ogłasza nabór na rok 2022/23

  Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 10 września 2022 o godzinie 10.00 w salach studium (budynek Parafii Katedralnej, pl. Św. Jana Pawła II 1)

  Kandydaci do studium przynoszą:

  • kwestionariusz (do pobrania tutaj),
  • 3 zdjęcia,
  • opinię od ks. proboszcza z parafii.

  Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dot. kształcenia.

  Dodatkowych informacji udziela dyrektor Studium pod nr. telefonu 533 445 336