Zgodnie z Państwa oczekiwaniami, jutro, tj. 12.06.2020, odbędą się konsultacje w Świdnicy dla chętnych.

  Pozostałe osoby mogą łączyć się standardowo przez GoogleMeet.

  (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

   

  Informacje: 

  Plan sal standardowy, ewentualnie może ulec zmianie ze względu na ilość uczniów.

  Przy wejściu zostanie umieszczony pojemnik z płynem odkażającym, proszę z niego korzystać.

  Proszę pamiętać o zasadzie: albo 2 metry odstępu, albo maseczka.

  Klawiatury odkażamy płynem odkażającym.

  Przypominam, że obowiązuje Państwa również materiał zadawany na platformie Google Classroom.

   

  Jednocześnie informuję, że w analogicznie do § 11bc ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

   

  Zgodnie z zapowiedziami, jutro odbędą się konsultacje w Świdnicy dla chętnych.

  Pozostałe osoby mogą łączyć się standardowo przez GoogleMeet.

   

  Informacje: 

  Plan sal zostanie podany jutro po stwierdzeniu, ile osób przyjedzie (czas do dzisiaj do 23.59).

  Przy wejściu zostanie umieszczony pojemnik z płynem odkażającym.

  Proszę pamiętać o zasadzie: albo 2 metry odstępu, albo maseczka.

  Klawiatury odkażamy płynem odkażającym.

   

   

   

  Szczęść Boże, 

  poniżej plan wideokonferencji na jutro.

  Parę informacji:

  ORGANY:

  w związku z decyzjami Ministra Zdrowia oraz Dekretem Ks. Biskupa uprzejmie informuję, że od 1 czerwca istnieje oficjalna możliwość konsultacji - lekcji indywidualnych gry na instrumencie, z zachowaniem reżimu sanitarnego ujętego w stosownych rozporządzeniach i wytycznych dla szkół.

  ZAJĘCIA ZBIOROWE:

  w związku ze stopniowym luzowaniem obostrzeń oświatowych proszę o wypowiedzenie się przez Państwa w ankiecie, którą znajdziecie na stronie przedmiotu Harmonia / Zasady muzyki. Ankieta dotyczy oceny możliwości, Państwa opinii oraz ewentualnych uwag.

   

  Pierwsze zajęcia dla wszystkich lat

  oraz spotkanie rekrutacyjne dla roku I

  19 września 2020 o godz. 9.00

  Kandydaci do studium przynoszą:

  • kwestionariusz (do pobrania tutaj),
  • 3 zdjęcia,
  • opinię od ks. proboszcza z parafii.

  Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dot. kształcenia.

  Dodatkowych informacji udzielamy pod nr. telefonu 533 445 336

  Drodzy Słuchacze, z radością w sercu informuję, że w tę sobotę Diakon Mateusz Grzegorczyk (na zdjęciu drugi z prawej) przystąpi do sakramentu święceń prezbiteratu.

  Pożegnanie diakonów w świdnickim WSD

  Dk. Mateusz jest absolwentem naszego studium organistowskiego.

  Pomódlcie się, proszę, za niego.

  Zachęcam do obejrzenia/przeczytania całego artykułu.