Szczęść Boże, 

poniżej plan wideokonferencji na jutro.

Parę informacji:

ORGANY:

w związku z decyzjami Ministra Zdrowia oraz Dekretem Ks. Biskupa uprzejmie informuję, że od 1 czerwca istnieje oficjalna możliwość konsultacji - lekcji indywidualnych gry na instrumencie, z zachowaniem reżimu sanitarnego ujętego w stosownych rozporządzeniach i wytycznych dla szkół.

ZAJĘCIA ZBIOROWE:

w związku ze stopniowym luzowaniem obostrzeń oświatowych proszę o wypowiedzenie się przez Państwa w ankiecie, którą znajdziecie na stronie przedmiotu Harmonia / Zasady muzyki. Ankieta dotyczy oceny możliwości, Państwa opinii oraz ewentualnych uwag.