Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku pragnę złożyć wszystkim Słuchaczom i Pedagogom życzenia: Bożego błogosławieństwa, zdrowia i poczucia samorealizacji w pięknej misji służenia muzyką bliźnim, a przez to - całemu Kościołowi!

Pragnę poinformować, że Ks. Bp Ignacy Dec zaszczyci na swoją obecnością podczas wspólnego opłatka w dniu 26 stycznia o godz. 10.00.

W związku z tym zajęcia w dniu 5 stycznia są odwołane.

/-/ Kacper Birula